Aprende a identificar o well-being washing para implantar medidas de benestar con impacto na túa empresa

Compartir

O termo “well-being washing” é un concepto que pode facer moito dano ao benestar mental nas empresas se non o identificamos a tempo e actuamos en consecuencia. Está ligado ao que coñecemos como “greenwashing”, que se refire ás accións que van contra do medioambiente en empresas que din estar comprometidas coa ecoloxía. Isto ten consecuencias graves para o consumidor, que é enganado, pero tamén para o medio ambiente, xa que non se introduce ningún tipo de acción que vaia en dirección de mellora, tan necesaria hoxe en día.

No terreo do benestar emocional en empresas, é un concepto que salienta o compromiso público que fan co benestar dos seus empregados e o apoio á saúde mental, pero sen apoialo con beneficios tanxibles para os seus traballadores. Noutras palabras, é facer que os servizos ofrecidos parezan máis completos, serios ou profundos do que realmente son.

Estas son 7 maneiras de identificar o “well-being washing” na túa empresa, baseándonos nos 7 pecados do “greenwashing”:

 1. Utilizar estratexias superficiais, pouco holísticas e a miúdo descontextualizadas: por exemplo, froita, clases de ioga ou escritorios de pé, sen máis.
 2. Facer grandes xestos, pero de forma puntual. Por exemplo, traer un día a un experto en burnout, pero despois non saber contestar á pregunta dun empregado sobre que necesita saber onde acudir se está queimado.
 3. Escoitar só a uns poucos, normalmente á maioría. Un exemplo poden ser accións de benestar unicamente dirixidas a familias e a aqueles que teñen fillos, sen ter en conta aos empregados solteiros e sen fillos.
 4. Poñer demasiado o foco no empregado e no que debe facer. É importante aclarar que o benestar está en man de todos, pero a empresa ten unha responsabilidade que debe cumprir.
 5. Recorrer a formas inadecuadas de medir as accións e o impacto destas. É esencial medir e avaliar, pero temos que facer que teña sentido. Por exemplo, non podemos avaliar os riscos psicosociais da compañía cunha enquisa a un só equipo.
 6. Tentar satisfacer a todos cunha única solución: as persoas e a súa saúde mental requiren de solucións adaptadas.
 7. Desligar o benestar da cultura da empresa. Se temos unha cultura empresarial centrada no benestar, as accións deberán ir dirixidas cara alí.

Que podemos facer?

Aínda que son moitas as situacións que nos podemos atopar, e estou segura de que moitos lectores poderán atopar exemplos máis específicos, de maneira xeral podémosvos deixar estas ideas para empezar a implantar medidas de benestar con impacto:

 • Ser honestos: non temos que ser perfectos. É importante recoñecer a necesidade de cambio e estar a tomar accións respecto diso.
 • Establecer un plan de acción, xa que o que fagamos deberá organizarse e medirse.
 • Comunicar este plan de acción, o propósito e o valor: ser transparentes sobre as metas, e os recursos que se teñen.
 • Escoitar aos empregados: preguntar é a clave. Como diciamos antes, cada persoa necesitará unha aproximación diferente. Isto non quere dicir que teremos que ter accións para todos, senón que, ao preguntar ben, poderemos facer unha segmentación que permita coñecer esas necesidades propias.
 • Aterrar as expectativas: non apuntemos a resolvelo todo no mesmo momento. Chegaremos máis lonxe indo aos poucos e expor isto como un proceso de cambio.
 • Ser pacientes: todo cambio necesita tempo, tanto para implantarse como para ver os seus resultados.

Estes son algúns dos exemplos que máis funcionaron cando se queren implementar estratexias de impacto, que apoien o crecemento persoal e benestar mental dentro da empresa.

En ifeel traballamos para axudar ás empresas para progresar comprometéndose co benestar mental dos empregados. Para logralo, o noso equipo de psicólogos expertos en benestar laboral creou unha solución única para empresas que acompaña aos departamentos de Recursos Humanos na consecución dos seus obxectivos, inspirando o crecemento dos seus equipos.

Por último, exponche, “Se a miña empresa fose un xardín, vou centrar unicamente nunha flor ou quero que todo creza da mellor maneira?”

Picture of Angélica Barreiro
Angélica Barreiro

Clínica Corporate Leader en ifeel

Accede á web de ifeel