Webinar

31 | 03 | 2023

10H

ONLINE

Ábrese o prazo de inscrición da 10º edición do curso teórico-práctico sobre a prevención e tratamento do acoso sexual e por razón de sexo no traballo (10h) que terá lugar entre o 10 de abril e o 05 de maio do 2023.

 

Tratase de formación en liña de 10 horas en materia de Igualdade Laboral a través da cal se profundará sobre conceptos de acoso sexual e por razón de sexo, facilitando a identificación de conductas que poden ser constitutivas do mesmo.

 1. Marco normativo, conceptualización, elementos e exemplos de condutas
 2. Obrigas das diferentes partes involucradas
 3. A integración da prevención do acoso sexual e por razón de sexo na xestión da prevención de riscos laborais na empresa
 4. Protocolo para a prevención e tratamento
 5. A tutela administrativa e xudicial
 6. Consecuencias xurídicas e protección das vítimas

 

Os requisitos para obter o certificado de aproveitamento do curso son:

 1. Asistir as sesións en liña terán lugar o 27/04/23 e o 04/05/23 de 16:00h a 18:30h
 2. Responder satisfactoriamente, polo menos, o 70% das cuestións expostas nun dos test de avaliación.

 

Ase mesmo, cumpre salientar que neste curso tan so hai un total de 100 prazas!!!  

Por orde de inscrición, darase preferencia ás persoas que cumpran os seguintes requisitos:

 1. Pertencer a unha empresa onde non haxa persoas que xa obtiveron o certificado de aproveitamento do curso
 2. Ocupación: Traballo por conta allea ou Traballo por conta propia
 3. Perfil: Perfís relacionados coa implantación dun protocolo de acoso ( Responsable de recursos humanos, Persoal técnico, persoal de administración)

 

Para máis información pode acceder ó espazo web  https://aigualdadelaboral.gal/cursos/

O prazo de inscrición estará aberto dende hoxe ata o 31 de marzo

 Animese!!!

O gran reto deste tempo no que nos atopamos actualmente é pasar da igualdade legal á igualdade real. E para iso, é importante o compromiso de toda a sociedade, incluídas as empresas e institucións.

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia ve fundamental asumir o compromiso de poñer en marcha este campus en liña coa finalidade de que toda persoa interesada en formarse en igualdade laboral poida facelo a través da participación en diferentes xornadas e cursos formativos nesta materia.

Ábrese o prazo de inscrición da 10º edición do curso teórico-práctico sobre a prevención e tratamento do acoso sexual e por razón de sexo no traballo (10h) que terá lugar entre o 10 de abril e o 05 de maio do 2023.

 

Tratase de formación en liña de 10 horas en materia de Igualdade Laboral a través da cal se profundará sobre conceptos de acoso sexual e por razón de sexo, facilitando a identificación de conductas que poden ser constitutivas do mesmo.

 1. Marco normativo, conceptualización, elementos e exemplos de condutas
 2. Obrigas das diferentes partes involucradas
 3. A integración da prevención do acoso sexual e por razón de sexo na xestión da prevención de riscos laborais na empresa
 4. Protocolo para a prevención e tratamento
 5. A tutela administrativa e xudicial
 6. Consecuencias xurídicas e protección das vítimas

 

Os requisitos para obter o certificado de aproveitamento do curso son:

 1. Asistir as sesións en liña terán lugar o 27/04/23 e o 04/05/23 de 16:00h a 18:30h
 2. Responder satisfactoriamente, polo menos, o 70% das cuestións expostas nun dos test de avaliación.

 

Ase mesmo, cumpre salientar que neste curso tan so hai un total de 100 prazas!!!  

Por orde de inscrición, darase preferencia ás persoas que cumpran os seguintes requisitos:

 1. Pertencer a unha empresa onde non haxa persoas que xa obtiveron o certificado de aproveitamento do curso
 2. Ocupación: Traballo por conta allea ou Traballo por conta propia
 3. Perfil: Perfís relacionados coa implantación dun protocolo de acoso ( Responsable de recursos humanos, Persoal técnico, persoal de administración)

 

Para máis información pode acceder ó espazo web  https://aigualdadelaboral.gal/cursos/

O prazo de inscrición estará aberto dende hoxe ata o 31 de marzo

 Animese!!!

O gran reto deste tempo no que nos atopamos actualmente é pasar da igualdade legal á igualdade real. E para iso, é importante o compromiso de toda a sociedade, incluídas as empresas e institucións.

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia ve fundamental asumir o compromiso de poñer en marcha este campus en liña coa finalidade de que toda persoa interesada en formarse en igualdade laboral poida facelo a través da participación en diferentes xornadas e cursos formativos nesta materia.