Podcast

16 | 02 | 2023

19:00

ONLINE

Plenamente comprometida coa transformación social que promove a saúde e o benestar como panca de crecemento sostible. Nunha contorna marcada pola incerteza permanente, cre firmemente que as empresas son axentes activos de cambio, cuxa contribución en saúde é vital para a transformación social e a consolidación, froito da aposta por cadeas de valor saudables.

Nesta responsabilidade, conta con máis de 25 anos de experiencia en consultaría de crecemento empresarial, en EMEA e Latam, desde unha dobre perspectiva: nunha multinacional americana e como emprendedora, durante 8 anos tivo a súa propia consultaría de negocio e branding.

Academicamente é socióloga pola universidade escocesa, Aberdeen UK, con especialización en saúde e xénero. MsC en dirección de protocolo, comunicación e RRPP por ESERP. Formación PDD/PSGC por ESIC Business School, programa executive en Sales Strategic Managemente, IESE e Health Innovation, IESE 2022.

Como consultora independente é colaboradora habitual en varios medios de comunicación: Ethic, Expansion, 5Días, Revista Capital, SModa, O País, ADN Emprendedor.

Como parte do seu compromiso, é mentora voluntaria en diferentes colectivos de mulleres vulnerables e voluntaria na Fundación 38 graos de coidados paliativos. Recentemente foi nomeada Linkedin Top Voice Gender Equity.

Licenciada en socioloxía pola Universidade escocesa de Aberdeen, onde estudou unha especialidade en saúde e xénero. Conta cun máster en Dirección de Protocolo, Comunicación e Relacións Públicas en ESERP e, ademais ten formación en Management, PDD/PSGC por ESIC Business School e cursou o programa executivo en Sales Strategic Management do IESE.

A traxectoria de Alejandra Nuño Acebal estivo marcada por diferentes cargos en ámbitos da comunicación, as relacións públicas, o branding e a xestión estratéxica. Foi directora de comunicación e relacións externas na Asociación española de Empresas de Branding (AEBRAND) e Growth Director en Branward.

Conta con máis de 20 anos de experiencia nos mercados EMEA e LATAM, e en 2010 fundou Amor Propio Branding, unha consultoría estratéxica enfocada en crecemento sostible e branding a través de dúas áreas de negocio principais: consultoría estratéxica creativa e activación de posicionamento 360º.

Na actualidade, é consultora independente e axuda a líderes e empresas a implementar unha visión estratéxica centrada en impulsar o benestar, a saúde e a igualdade como propósito corporativo.

Ademais, traballa como docente en diferentes escolas de negocios como EAE Business Schoool para concienciar sobre crecemento empresarial sostible, saúde e benestar, inclusión, xénero e diversidade; e desenvolve formación ad hoc in company para transicionar compañías de modelos tradicionais ao novo modelo de xestión, baseado en criterios de boa gobernanza, cuxo modelo pon as persoas no centro de negocio: A cultura do coidado.

Compaxina o seu labor de asesoría e docencia  coa de divulgación, colaborando activamente con distintos medios de comunicación como Expansión, 5Días, Capital e Dirixentes o que a levou a ser recoñecida por LinkedIn como Top Gender Equity Voice 2022.

Neste podcats descubriremos, como na actualidade a humanidade enfróntase á difícil situación de facerse cargo do impacto que xera no planeta, o que a fai consciente tamén de como o ecosistema laboral complexo impacta directa e indirectamente na súa saúde, estilo de vida, familia e sociedade.

Esta nova concienciación, implica que as persoas esixan as empresas dispoñer dun benestar organizacional que a súa vez obriga as máximas autoridades dunha compañía a tomar a decisión comprometida de xerar un contexto de traballo san, consistente e, sobre todo, habitable para cada colaborador/a.

Nos últimos anos, o interese das organizacións polo benestar e a felicidade das persoas  traballadoras é crecente, o que pon de manifesto a necesidade de realizar unha análise sobre os desafíos e retos cos que se van a atopar neste proceso de cambio inevitable, que require dunha información precisa para que serva de guía na consecución de obxectivos xerais e particulares, individuais e colectivos.

A realidade da nova contorna dixital non se limita só ás capacidades tecnolóxicas, senón que crea retos para as empresas e o liderado, sobre a creatividade nas respostas ao desafío do benestar das persoas traballadores que precisa de novos modelos de xestión, confianza e colaboración permitindo hoxe en día medir a produtividade individual, logrando entender que o traballo é algo que se fai e non a onde se vai.

Licenciada en socioloxía pola Universidade escocesa de Aberdeen, onde estudou unha especialidade en saúde e xénero. Conta cun máster en Dirección de Protocolo, Comunicación e Relacións Públicas en ESERP e, ademais ten formación en Management, PDD/PSGC por ESIC Business School e cursou o programa executivo en Sales Strategic Management do IESE.

A traxectoria de Alejandra Nuño Acebal estivo marcada por diferentes cargos en ámbitos da comunicación, as relacións públicas, o branding e a xestión estratéxica. Foi directora de comunicación e relacións externas na Asociación española de Empresas de Branding (AEBRAND) e Growth Director en Branward.

Conta con máis de 20 anos de experiencia nos mercados EMEA e LATAM, e en 2010 fundou Amor Propio Branding, unha consultoría estratéxica enfocada en crecemento sostible e branding a través de dúas áreas de negocio principais: consultoría estratéxica creativa e activación de posicionamento 360º.

Na actualidade, é consultora independente e axuda a líderes e empresas a implementar unha visión estratéxica centrada en impulsar o benestar, a saúde e a igualdade como propósito corporativo.

Ademais, traballa como docente en diferentes escolas de negocios como EAE Business Schoool para concienciar sobre crecemento empresarial sostible, saúde e benestar, inclusión, xénero e diversidade; e desenvolve formación ad hoc in company para transicionar compañías de modelos tradicionais ao novo modelo de xestión, baseado en criterios de boa gobernanza, cuxo modelo pon as persoas no centro de negocio: A cultura do coidado.

Compaxina o seu labor de asesoría e docencia  coa de divulgación, colaborando activamente con distintos medios de comunicación como Expansión, 5Días, Capital e Dirixentes o que a levou a ser recoñecida por LinkedIn como Top Gender Equity Voice 2022.