Webinar

29 | 03 | 2023

10H

USC

AEIGA organiza a actividade ‘Emprendemento: o caso das EIL. Pontes ao mercado laboral‘ no marco da Rede Eusumo.

Levarase a cabo o 29 de marzo de 2023 en modalidade presencial nas intalacións da Facultade de Dereito da USC en horario de 12:00 h a 14:00 h.

Persoas destinatarias: alumnado do Máster de Estudos Internacionais e do Máster de Economía da Solidaridade da Universidade de Santiago de Compostela (USC).

O obxectivo é difundir e sensibilizar sobre a figura das empresas de inserción laboral e a inserción sociolaboral de Galicia, ademais de complementar a formación técnica e práctica dos futuros profesionais das áreas xurídica, económico-empresarial e social das empresas de inserción.

Os contidos desta actividades estrutúranse da seguinte forma:

 1. A empresa de inserción laboral
 2. Emprego nas empresas de inserción
 3. As persoas traballadoras en inserción
 4. Creación de novas EIL: elaboración do proxecto para a creación dunha empresa de inserción
 5. Promoción das empresas de inserción

Consulta o cartel completo da actividade.

Podes obter máis información a través de https://www.aeiga.org/ e 881 957 452 / 698 120 455

A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Xunta de Galicia para o fomento e o desenvolvemento da economía social. Con ela procúrase o fomento do espírito emprendedor prestando apoio directo á creación e consolidación de emprego con base na economía social.

 

A través da Rede Eusumo:

 • Préstase apoio directo á creación e consolidación de emprego con base na economía social.
   
 • Póñense a disposición das persoas e entidades interesadas medios para o emprendemento entre os que se inclúen as instalacións para albergar o inicio de proxectos empresariais de economía social.
   
 • Impúlsase o modelo empresarial no ámbito local, a través de accións de formación, divulgación e asesoramento para o autoemprego na economía social.

AEIGA organiza a actividade ‘Emprendemento: o caso das EIL. Pontes ao mercado laboral‘ no marco da Rede Eusumo.

Levarase a cabo o 29 de marzo de 2023 en modalidade presencial nas intalacións da Facultade de Dereito da USC en horario de 12:00 h a 14:00 h.

Persoas destinatarias: alumnado do Máster de Estudos Internacionais e do Máster de Economía da Solidaridade da Universidade de Santiago de Compostela (USC).

O obxectivo é difundir e sensibilizar sobre a figura das empresas de inserción laboral e a inserción sociolaboral de Galicia, ademais de complementar a formación técnica e práctica dos futuros profesionais das áreas xurídica, económico-empresarial e social das empresas de inserción.

Os contidos desta actividades estrutúranse da seguinte forma:

 1. A empresa de inserción laboral
 2. Emprego nas empresas de inserción
 3. As persoas traballadoras en inserción
 4. Creación de novas EIL: elaboración do proxecto para a creación dunha empresa de inserción
 5. Promoción das empresas de inserción

Consulta o cartel completo da actividade.

Podes obter máis información a través de https://www.aeiga.org/ e 881 957 452 / 698 120 455

A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Xunta de Galicia para o fomento e o desenvolvemento da economía social. Con ela procúrase o fomento do espírito emprendedor prestando apoio directo á creación e consolidación de emprego con base na economía social.

 

A través da Rede Eusumo:

 • Préstase apoio directo á creación e consolidación de emprego con base na economía social.
   
 • Póñense a disposición das persoas e entidades interesadas medios para o emprendemento entre os que se inclúen as instalacións para albergar o inicio de proxectos empresariais de economía social.
   
 • Impúlsase o modelo empresarial no ámbito local, a través de accións de formación, divulgación e asesoramento para o autoemprego na economía social.