O/A Xestor/a de Benestar

Compartir

O/A Xestor de Benestar dunha organización é a persoa que se encarga de velar por unha cultura baseada no benestar dos empleados para que a súa experiencia laboral sexa o máis enriquecedora posible e que cheguen a acadar un efectivo desempeño, para obter os resultados organizacionais definidos por dita organización.

O/A Xestor/a de Benestar coidará en todo momento a experiencia do empleado desde o onboarding ata o final da súa carreira profesional a través da implementación dunha cultura que priorice o benestar das persoas, conseguindo así empleados que desenvolven todo o seu potencial e se comprometan coa súa organización. De esta forma,lograrase enamorar aos/ás novos/as empleados/as (atracción do talento) e fidelizarase (retención do talento) aos/ás que levan certo tempo en dita organización.

O perfil do/a Xestor de Benestar depende xerárquicamente do CEO ou ben da Dirección de RRHH e traballará de maneira transversal cos diferentes departamentos e equipos que os formen.

O/A Xestor/a de Benestar tratará de xerar coherencia a través da implementación dunha cultura do benestar, desenvolvendo líderes que sintonicen con esta cultura e poñendo as condicións de benestar social, mental, físico, emocional e laboral, de forma que a organización obterá unha maior rentabilidade.

Picture of Silvia Estévez
Silvia Estévez

Consultora e formadora en
Benestar Organizacional e Felicidade.
CHO. CEO de SÜMASET.