POLOS DE EMPRENDEMENTO E APOIO AO EMPREGO

A rede de Polos de emprendemento e apoio ao emprego é unha rede que promove a Xunta de Galicia para impulsar e consolidar todos os proxectos de emprendemento que así o requiran.

Dentro de cada un dos polos atoparás:

Acompañamento e asesoramento continuo do seu persoal técnico.

Unha metodoloxía común validada e adaptada a cada proxecto.

Titorización con profesionais de primeiro nivel a través dunha rede de mentores.