Renuncia silenciosa: un gran virus na contorna laboral actual

Compartir

Steve Jobs, fundador de Apple, dicía que: A única maneira de facer un gran traballo é amar o que fas. Se non atopaches aínda algo que ames, segue buscando. Non te conformes. Do mesmo xeito que nos asuntos do corazón, saberás cando o atopes. Con todo, moitos traballadores na actualidade optaron por conformarse cun traballo que non aman e prodúcese a denominada renuncia silenciosa. En que consiste esta tendencia?, que efectos ten para as organizacións e para as persoas?, como se pode evitar? Contámoscho neste artigo.

Que é a renuncia silenciosa?

A pandemia debida ao coronavirus fixo que reformulásemos moitos aspectos da nosa vida e un deles foi o traballo. Fixémonos preguntas como: teño o traballo que me gusta?, debería cambiar de emprego? A resposta a estas preguntas foi un fenómeno que en Estados Unidos denominouse: A gran renuncia (Great Resignation), que supuxo que 50 millóns de americanos deixasen o seu emprego. Este fenómeno transformouse, debido á dificultade de cambiar de emprego, na renuncia silenciosa (Quiet quit).

A renuncia silenciosa non supón abandonar o traballo, senón facer o indispensable, cumprir coa xornada laboral de forma estrita e continuar coa túa vida. Desta forma lógrase a conciliación entre vida profesional e laboral. Polo tanto, trátase dunha desconexión psicolóxica do traballo.

Segundo o informe State of the Global Workplace 2023 elaborado por Gallup: o 59 % dos traballadores de todo o mundo están nesta situación de renuncia silenciosa. O dato ascende ao 79 % para Europa.

Que efectos ten a renuncia silenciosa?

Aínda que a renuncia silenciosa, a primeira vista, non parece ter un efecto negativo porque o empregado cumpre co seu traballo, ten consecuencias tanto para as empresas como para os traballadores. Son as seguintes:

 • Desmotivación do empregado. O traballador realiza as súas tarefas principais e non se implica, polo que se reduce a produtividade, o que afecta á rendibilidade da empresa e á súa competitividade.
 • Mal ambiente de traballo. A desmotivación dos empregados crea un mal clima laboral, xa que non hai implicación, non se crean boas relacións entre os empregados e non se fomenta a felicidade laboral.
 • Falta de atracción de talento. Todo o anterior repercute na imaxe da empresa fronte a potenciais candidatos a traballar na organización e produce efectos negativos na atracción de talento.

Que se pode facer para evitar a renuncia silenciosa?

Os responsables das empresas deben actuar fronte á renuncia silenciosa e, para iso, poden tomar as seguintes medidas:

 • Identificar a existencia da renuncia silenciosa e fixar obxectivos. Pódese conseguir mediante enquisas anónimas aos empregados da organización. Tamén é esencial fixar o resultado que se quere lograr de forma concreta e un prazo para logralo.
 • Establecer programas de:
  • Benestar no traballo. Para coidar da saúde mental e física dos empregados.
  • Desenvolvemento profesional. É importante que cada traballador saiba que ten a oportunidade de progresar na compañía.
  • Formación. Aprender continuamente é unha parte importante para o progreso na empresa.
  • Flexibilidade laboral. A posibilidade de conciliar vida profesional e persoal é fundamental para logra empregados felices.
 • Medir os resultados obtidos. Unha vez realizadas as accións necesarias, é esencial medir o resultado obtido e comparalo cos obxectivos propostos.

Polo tanto, a renuncia silenciosa é un «virus» que se pode combater coa «vacina» da motivación e o foco nos empregados e no seu benestar. A saúde das persoas e da empresa están en xogo.

Arantxa Alvaro Fariñas

Avogada de dereito inmobiliario e redactora experta de contidos xurídicos