PLAN RETORNA EMPREGO

O Programa Retorna Cualifica Emprego favorecerá o regreso de 400 galegas e galegos menores de 50 anos residentes no exterior e irá acompañado dun plan personalizado de cualificación e empregabilidade así como de recursos de formación e a formalización do correspondente contrato de traballo. Para poñelo en marcha, a Xunta de Galicia conta coa colaboración das Fundacións Nortempo e Venancio Salcines.

Para máis información sobre o programa:

Subdirección Xeral de Cualificacións e Capacidados para o Emprego

Enderezo electrónico: ctb.igcualif@xunta.gal     |     Teléfono: 981 54 68 04

PERSOAS BENEFICIARIAS

EMPRESAS, CLÚSTERES E ASOCIACIÓNS

Entidades colaboradoras