PLAN RETORNA EMPREGO

No marco da nova Estratexia Retorna 2023-2026, o Goberno da Xunta de Galicia impulsa o Plan Retorna Emprego, un paquete de 38 medidas ao que se destinan 175 millóns de euros, co obxectivo de favorecer a integración no mercado laboral das persoas retornadas. Entre estas medidas cómpre subliñar os seguintes programas:

Programa Retorna Acelera Emprendemento

Próximamente