A transformación dixital aplicada as metodoloxías do training e assessment

Compartir

A transformación dixital está tendo, sen dúbida, un impacto significativo nas metodoloxías de training e assessment, ofrecendo unha nova dimensión á forma en que as empresas forman e avalían os seus empregados. A través da dixitalización dos contidos, a implantación de plataformas de e-learning, o uso de ferramentas de avaliación dixital e a aplicación da análise de datos e aprendizaxe automática, as organizacións poden aproveitar os beneficios da tecnoloxía para melloraren a eficiencia e a efectividade destes procesos.

Ao adoptar estes novos recursos, as empresas poden axilizar o acceso á formación, proporcionar contidos máis atractivos e adaptados e avaliar de forma máis precisa e obxectiva o rendemento do equipo. Ademais, a análise de datos permite identificar oportunidades de mellora e axustar as estratexias de formación de acordo coas necesidades individuais.

Do mesmo modo, a transformación dixital tamén ofrece unha maior flexibilidade e accesibilidade, permitindo que os empregados accedan á formación en calquera momento e lugar, adaptándose ás súas preferencias e ritmo de aprendizaxe.

Analizando en detalle os cambios da dixitalización do training, atopamos que xa non é necesario depender exclusivamente de manuais impresos ou presentacións en vivo. Agora, as empresas e organizacións poden crear contido interactivo e multimedia que se adapte a diferentes estilos de aprendizaxe. Iso proporciona aos empregados/as e alumnos/as unha experiencia de aprendizaxe máis atractiva e efectiva, facilitando a asimilación de coñecementos e habilidades relevantes.

Do mesmo xeito, a introdución de plataformas de e-learning revolucionou as metodoloxías de training. Estas plataformas ofrecen cursos en liña que permiten aos empregados accederen a material de aprendizaxe en calquera momento e desde calquera lugar. Ademais, ofrecen a posibilidade de realizar avaliacións e seguimento do progreso dos empregados de maneira automatizada. Estas plataformas non só axilizan o proceso de capacitación, senón que tamén facilitan a personalización dos contidos segundo as necesidades e preferencias individuais.

Por outro lado, se temos en conta o impacto dentro do asessment, vemos que a transformación dixital trouxo consigo unha ampla variedade de ferramentas dixitais para avaliar o rendemento dos equipos ou alumnos. Os métodos tradicionais de avaliación, como os exames en papel, están a ser substituídos por solucións dixitais máis eficientes. As empresas agora poden utilizar plataformas de avaliación en liña, que ofrecen unha gran variedade de formatos de avaliación, como cuestionarios interactivos, xogos de simulación e avaliacións de rendemento baseadas en casos prácticos. Estas ferramentas dixitais permiten unha avaliación máis precisa e obxectiva, ademais de aforrar tempo e recursos ás organizacións.

Ademais, con esta dixitalización, a análise de datos está a coller gran relevancia, permitindo a través do uso de técnicas e aprendizaxe automática identificar patróns, tendencias e áreas de mellora no proceso de training e assessment. Estes coñecementos permiten axustar as estratexias de capacitación de maneira máis precisa, adaptándoas ás necesidades específicas dos empregados e mellorando así os resultados.

Sen dúbida, a transformación dixital está a abrir as portas a un futuro prometedor, onde a tecnoloxía continuará a ter un impacto profundo en todas as áreas das nosas vidas.  Agardamos ver avances significativos no ámbito da medicina, a comunicación, a educación e moito máis. A intelixencia artificial, a Internet das Cousas e a computación na nube serán parte integrante das nosas rutinas diarias. A eficiencia, a accesibilidade e a conectividade estarán ao noso alcance en todos os aspectos da nosa existencia. Non obstante, é importante lembrar que esta transformación tamén implica retos, como a seguridade e a privacidade dos datos. Será esencial adaptarse e facer un uso responsable da tecnoloxía para aproveitar plenamente os beneficios deste novo mundo dixital.

Picture of José Luís García
José Luís García

People & Culture Director en Tecalis, donde lidera a atración e o desenvolvemento de políticas e estratexias de xestión de persoas, enfocadas no benestar e o crecemento persoal e profesional de toda a compañía.