AS MICRO CREDENCIAIS:
Compartir
QUEN É:

Carlos Delgado é o Delegado do Reitor para Microcredenciais Dixitais dá Universidade Carlos III de Madrid. Enxeñeiro de Telecomunicacións, con máis de 27 anos de experiencia na área de formación universitaria e Director da Cátedra UNESCO: “Educación Dixital Escalable para todos/as”. Foi o fundador e Director do Departamento de Enxeñería Telemática, Vicerreitor adxunto de Relacións Internacionais, Vicerreitor de Infraestruturas e Medio Ambiente, Vicerreitor de Estratexia e Educación Dixital e profesor Catedrático.