Catálogo galego de entidades de economía social

Calquera persoa interesada pode atopar neste catálogo información sobre as entidades que actualmente forman parte da economía social de Galicia: cooperativas, sociedades laborais, centros especiais de emprego, empresas de inserción, mutualidades, confrarías de pescadores, sociedades agrarias de transformación, comunidades e mancomunidades de montes en man común e asociacións e fundacións con actividade económica.

Ademais dos datos básicos proporcionados polos diferentes rexistros autonómicos, as propias entidades incluídas no catálogo poden engadir e actualizar os seus datos de contacto, comerciais e de actividade, para favorecer a súa visualización e promover as relacións entre entidades.

O Catálogo galego de entidades da economía social está regulado na Lei 6/2016, do 4 de maio, da economía social de Galicia. A súa xestión correspóndelle á Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia.

Consúltao aquí: