Podcast

22 | Xaneiro | 2024

19:00 - 20:30

ONLINE

AS MICRO CREDENCIAIS:

As microcredenciais son experiencias de aprendizaxe de curta duración, que ofrecen vías formativas flexibles, que contan co aval da UNESCO e a Comisión Europea.

É un novo modelo de ensino co que se adquiren mini-títulos ou certificados, enmarcados na adquisición de coñecementos, capacidades e competencias, necesarias para un desenvolvemento persoal e profesional, enfocados nunha área concreta.

A contorna actual é tan cambiante, debido á aceleración tecnolóxica e as modificacións nos contidos laborais, que require dunha actualización constante e unha capacidade adaptativa, que só pode cubrirse coa posibilidade de realizar formacións a medida en curtos períodos de tempo, que garantan a formación continua que esta nova actualidade require.

QUEN É:

Carlos Delgado é o Delegado do Reitor para Microcredenciais Dixitais dá Universidade Carlos III de Madrid. Enxeñeiro de Telecomunicacións, con máis de 27 anos de experiencia na área de formación universitaria e Director da Cátedra UNESCO: “Educación Dixital Escalable para todos/as”. Foi o fundador e Director do Departamento de Enxeñería Telemática, Vicerreitor adxunto de Relacións Internacionais, Vicerreitor de Infraestruturas e Medio Ambiente, Vicerreitor de Estratexia e Educación Dixital e profesor Catedrático.