Webinar

28 | 03 | 2023

19:00 - 20:30

ONLINE

Neste webinar, abordaremos os novos retos e riscos que requiren da participación activa dos estados, as organizacións públicas, privadas e a sociedade en xeral.

Máis aló de evidenciar a esixencia que teñen as empresas e os países de empoderar novos liderados responsables, implicados, accesibles e innovadores, evidencia a necesidade que temos como sociedade de Liderados Sostibles.

Un Liderado Sostible é un liderado consciente do impacto da súa actividade sobre a sociedade no seu conxunto, que formula os seus obxectivos de forma responsable e coherente. O que define a unha persoa líder é o impacto que xera coas súas decisións e actuacións, sendo exemplo vital para outros.

Un Liderado Responsable é un liderado que aposta pola sostibilidade e viabilidade do seu proxecto desde un punto de vista Económico, Social e Medio Ambiental, incorporándoo indubidablemente aos seus obxectivos.

Este novo contexto obriga a organizacións públicas a adaptar o seu modelo produtivo, de servizos e de crecemento cara a unha xestión máis sostible, máis ética, que teña en conta o aproveitamento dos recursos, que diagnostique o seu impacto, que dialogue coa súa contorna e dea resposta ás necesidades dos grupos de interese ou stakeholders, medindo o retorno e os impactos da súa organización.

Aquelas entidades que incorporan a Xestión da RSC á Xestión Integral das súas organizacións obteñen resultados máis eficientes. Nesta liña, as persoas directivas que atenden a criterios sostibles e éticos tamén obteñen unha mellor valoración, mostran tendencias máis innovadoras e marcan o camiño para seguir, apostando por tres competencias clave:


  1. Liderado consciente: aliñar aos equipos ao redor duns obxectivos responsables e as estratexias ben definidas.
  2. 2. A comunicación: capacidade de trasladar o entusiasmo ao equipo, mellorando a comunicación e xerando canles de diálogo.
  3. A execución: levar á práctica esa estratexia, mellorando a eficacia e mobilizando a todas as persoas da organización.


Nas organizacións esta procura de transformación social non só debe de ser perseguida de forma orgánica, senón que tamén debe ser alimentada a través dunha sólida formación académica. Isto permite entender ás persoas que lideran o alcance das súas accións e adquirir as ferramentas formais para levar as súas iniciativas da filantropía a accións verdadeiramente estratéxicas, coherentes e que acheguen rendibilidade, asegurando a permanencia dos seus proxectos, das súas empresas.

Socia-Directora de CAVALA

Premio Empresaria PEME 2019. Experta en Responsabilidade Social. Autora Hoja de Ruta RS para Organizacións. Auditora Cumprimento Social. Profesora Asociada URJC. Membro Xunta Directiva AEC. Vicepresidencia COAMBM. Speaker.

O perfil de Rut Ballesteros é froito da conxunción da triada “empresa”, “procesos” e “persoas”.

 

Rut Ballesteros Gil, é unha profesional cunha ampla traxectoria en xestión de negocios, persoas e requisitos normativos. Poderíase dicir que é unha das profesionais con máis recoñecementos técnicos en materia de Responsabilidade Social. Auditora SOCIAL cualificada por APSCA, realiza auditorías en diferentes estándares de responsabilidade social e sostible. Rut desenvolve a súa actividade liderando equipos para a innovación e mellora dos procesos e as persoas na área da responsabilidade social, a calidade, o medio ambiente, a seguridade e saúde, e materias afíns como a experiencia do cliente e a innovación. A través destas materias, facilita transformacións nas organizacións para a xeración dun maior impacto positivo nos ámbitos social, ambiental, ético e de bo goberno.

Licenciada en Ciencias Ambientais, completa a súa formación técnica e de empresa cos recoñecementos de Máster en Dirección e Administración de Empresa, Máster en Prevención de Riscos Laborais e Experta en Responsabilidade Social polo Instituto de Empresa.

Actualmente desenvolve o seu labor como Socia Directora de CAVALA, unha consultora de responsabilidade social e certificacións ISO que prové de solucións sostibles a organizacións de todo tipo.

Así mesmo, é Profesora asociada á Universidade Rey Juan Carlos e Directora do Programa de Experto Europeo de Responsabilidade Social e do Programa de Experto en Xestión Ambiental da Asociación Española para a Calidade.

Foi a auditora asinante do primeiro certificado de contribución aos ODS que emitiu Bureau Veritas en España, e é autora de “Hoja de Ruta”para a integración da responsabilidade social e a sostibilidade en organizacións rexistrada con copy right desde 2019.

Neste webinar, abordaremos os novos retos e riscos que requiren da participación activa dos estados, as organizacións públicas, privadas e a sociedade en xeral.

Máis aló de evidenciar a esixencia que teñen as empresas e os países de empoderar novos liderados responsables, implicados, accesibles e innovadores, evidencia a necesidade que temos como sociedade de Liderados Sostibles.

Un Liderado Sostible é un liderado consciente do impacto da súa actividade sobre a sociedade no seu conxunto, que formula os seus obxectivos de forma responsable e coherente. O que define a unha persoa líder é o impacto que xera coas súas decisións e actuacións, sendo exemplo vital para outros.

Un Liderado Responsable é un liderado que aposta pola sostibilidade e viabilidade do seu proxecto desde un punto de vista Económico, Social e Medio Ambiental, incorporándoo indubidablemente aos seus obxectivos.

Este novo contexto obriga a organizacións públicas a adaptar o seu modelo produtivo, de servizos e de crecemento cara a unha xestión máis sostible, máis ética, que teña en conta o aproveitamento dos recursos, que diagnostique o seu impacto, que dialogue coa súa contorna e dea resposta ás necesidades dos grupos de interese ou stakeholders, medindo o retorno e os impactos da súa organización.

Aquelas entidades que incorporan a Xestión da RSC á Xestión Integral das súas organizacións obteñen resultados máis eficientes. Nesta liña, as persoas directivas que atenden a criterios sostibles e éticos tamén obteñen unha mellor valoración, mostran tendencias máis innovadoras e marcan o camiño para seguir, apostando por tres competencias clave:


  1. Liderado consciente: aliñar aos equipos ao redor duns obxectivos responsables e as estratexias ben definidas.
  2. 2. A comunicación: capacidade de trasladar o entusiasmo ao equipo, mellorando a comunicación e xerando canles de diálogo.
  3. A execución: levar á práctica esa estratexia, mellorando a eficacia e mobilizando a todas as persoas da organización.


Nas organizacións esta procura de transformación social non só debe de ser perseguida de forma orgánica, senón que tamén debe ser alimentada a través dunha sólida formación académica. Isto permite entender ás persoas que lideran o alcance das súas accións e adquirir as ferramentas formais para levar as súas iniciativas da filantropía a accións verdadeiramente estratéxicas, coherentes e que acheguen rendibilidade, asegurando a permanencia dos seus proxectos, das súas empresas.

Socia-Directora de CAVALA

Premio Empresaria PYME 2019. Experta en Responsabilidad Social. Autora Hoja Ruta RS para Organizaciones. Auditora Cumplimiento Social. Profesora Asociada URJC. Miembro Junta Directiva AEC. Vicepresidencia COAMBM. Speaker.

El perfil de Rut Ballesteros es fruto de la conjunción de la triada “empresa”, “procesos” y “personas”.

Rut Ballesteros Gil, es una profesional con una amplia trayectoria en gestión de negocios, personas y requisitos normativos. Se podría decir que es una de las profesionales con más reconocimientos técnicos en materia de Responsabilidad Social. Auditora SOCIAL cualificada por APSCA, realiza auditorias en diferentes estándares de responsabilidad social y sostenibilidad. Rut desarrolla su actividad liderando equipos para la innovación y mejora de los procesos y las personas en el área de la responsabilidad social, la calidad, el medio ambiente, la seguridad y salud, y materias afines como la experiencia cliente y la innovación. A través de estas materias, facilita transformaciones en las organizacións para la generación de un mayor impacto positivo en los ámbitos social, ambiental, éticos y de buen gobierno.

Licenciada en Ciencias Ambientales, completa su formación técnica y de empresa con los reconocimientos de Máster en Dirección y Administración de Empresa, Máster en Prevención de Riesgos Laborales y Experta en Responsabilidad Social por el Instituto de Empresa.

Actualmente desarrolla su labor como Socia Directora de CAVALA, una consultora de responsabilidad social y certificaciones ISO que provee de soluciones sostenibles a organizaciones de todo tipo.

Asimismo, es Profesora asociada a la Universidad Rey Juan Carlos y Directora del Programa de Experto Europeo de Responsabilidad Social y del Programa de Experto en Gestión Ambiental de la Asociación Española para la Calidad.

Fue la auditora firmante del primer certificado de contribución a los ODS que emitió Bureau Veritas en España, y es autora de Hoja de Ruta para la integración de la responsabilidad social y la sostenibilidad en organizaciones registrada con copy right desde 2019.