Guía de recursos fronte á violencia de xénero en Galicia

A violencia de xénero é un problema social que require de redes de apoio públicas, cunha intervención rápida e eficaz. Esta guía describe e clasifica todos os servizos, programas e entidades colaborativas existentes en Galicia.

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade