Guía para a elaboración do Plan de Igualdade na empresa.

Explicámosche paso a paso o proceso de elaboración dun Plan de Igualdade para a túa empresa. A presente Guía persegue ser unha ferramenta INFORMATIVA E ORIENTATIVA para describir dunha maneira clara e detallada como é o proceso de elaboración dun Plan de Igualdade na empresa. Ao longo do contido da mesma, abórdanse todos os aspectos e conceptos necesarios para dotar de coñecementos teóricos e prácticos que permitan levar a cabo un proceso de elaboración, implantación e seguimento do Plan de Igualdade.
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade