Learning Organizations: organizacións que aprenden

Compartir
Darwin alá por 1859 no seu libro “A orixe das especies”, dixo: “As especies que sobreviven non son as máis fortes, senón aquelas que se adaptan mellor ao cambio”.

Agora mesmo estamos en tempos de cambios continuos, impulsados pola aceleración tecnolóxica. Unha vida acelerada onde se “desdibuja” a vida que coñecemos, as formas das relacións, os negocios e as formas de facelos, os postos de traballo, … unha vida onde o primeiro en chegar adquire a vantaxe competitiva para sobrevivir.

Cando a nosa contorna transfórmase, tócanos aprender habilidades novas e facer as cousas doutras maneiras para adaptarnos, ou morrer. Se o teu ritmo de aprendizaxe é menor que o ritmo de cambio, terminases caendo.

Nun artigo de HBR descríbese ás organizacións que aprenden como aquelas que “son expertas en crear, adquirir, transferir coñecementos, e en modificar o seu comportamento para reflectir os novos coñecementos e percepcións.”, é dicir aprenden e adáptanse.

Os retos que temos na actualidade son tantos e tan variados, que a aprendizaxe que se require nas organizacións transcende o individual e puntual. As 3Cs da aprendizaxe axúdannos a entender o camiño para seguir:

Continuo, non bastan formacións puntuais que aínda estresan máis as nosas axendas e terminan desaproveitándose en gran medida (no mellor dos casos apenas un 10-15% convértese en coñecemento aplicado). Habemos de implementar a cultura da aprendizaxe continua.

Colectivo, uns poucos afortunados aprendendo sacarannos de apuros no curto prazo (como o equipo que basea o seu éxito nunha estrela), pero non construirán un futuro sostible. Temos que involucrar a toda a organización, e espertar a intelixencia colectiva. O talento gaña partidos, o equipo gaña campionatos.

Compartido, a aprendizaxe non pode ser un tesouro escondido, nace en grupos e compártese con toda a organización, facilitando o desenvolvemento de toda ela, activando a retroalimentación doutros grupos.

Iso lévanos a organizacións onde a aprendizaxe é algo máis que a suma de individuos que aprenden individualmente e de individuos intelixentes. Necesitamos instrumentos que nos conecten. Que conecten o coñecemento para xerar novo coñecemento. Conectar o individual co colectivo.

¿Que facer para empezar a andar o camiño?¿ Por onde empezar? O primeiro paso o preparar á organización e os seus traballadores:

Visión compartida:
construír unha visión única onde a aprendizaxe 3Cs é estratéxico e non só un elemento formativo

Mente de principiante:
fomentar unha mentalidade de crecemento, de descubrimento, de cuestionamento construtivo, de curiosidade, como chave para o futuro.

Contorna de aprendizaxe segura:
para aprender teremos de equivocarnos, faino rápido e crear estruturas que faciliten as aprendizaxes sobre os erros (sen buscar culpables).

Exemplo de lidérelos:
permite que poidan dicir que “non o saben” ou “imos pescudalo xuntos”. Feixe que eles sexan a punta de lanza do proxecto, o exemplo para seguir.

Empeza por un grupo piloto:
elixe aos teus campións para que sexa un éxito, para xerar o desexo noutros de ser un deles. Se o facemos ben, o crecemento será orgánico.

Muscula a capacidade de aprender cousas:
crea hábitos de aprendizaxe semanal, aprende a aprender (ao principio non importa moito o contido) para que despois poidas adquirir todo o que necesites con rapidez.

Utiliza tecnoloxía:
para chegar a toda a nosa organización necesitaremos tecnoloxía, plataformas de aprendizaxe dixital que che acompañen e asesoren á vez que che ofrecen formacións dixitais.

Perfís T-Shape:
empeza a pensar e contar a importancia de ser mestre en polo menos unha especialidade, e aprendiz de moitas disciplinas.

Na miña experiencia acompañando a empresas a ser unha Learning Organizations, vin como este camiño desenvolvía persoas, uníaas en equipos, reducía os silos interdepartamentais, conectaba a persoas de empresas adquiridas, conseguíanse resultados que entusiasmaban, atraía ao talento novo, ou transformaba a cultura da empresa. ¿Cando empezas a sementar o teu futuro?

Picture of Jaume Gurt
Jaume Gurt

Advisor & Mentor de Directivos.