O absentismo laboral na actualidade: desafíos e solucións para as empresas

Compartir

O absentismo laboral que implica a ausencia dos empregados nos seus postos de traballo converteuse nun desafío crecente para as empresas na actualidade. Autores como Berón, E. A., Mejía, D., & Castrillón, O. D. (2021) consideran que o absentismo laboral abrangue moito máis ca un simple presencialismo ou teletraballo. Facendo alusión a este enfoque, podemos reflectir catro tipos de absentismo laboral. O absentismo xustificado está ocasionado por incapacidade laboral. O segundo prodúcese cando o empregado decide non asistir ao seu posto de traballo sen achegar ningunha explicación ou xustificación, en cuxo caso estariamos ante un absentismo inxustificado. O terceiro tipo que pode atopar o empregador é o absentismo presencial, que consiste en que o empregado, a pesar de asistir ao traballo, non dedica o seu tempo para desenvolver as actividades vinculadas ao seu posto. Por último, existe o absentismo emocional, que se manifesta cando unha persoa, a pesar de estar no seu posto de traballo e realizar as funcións vinculadas ao seu perfil profesional, mostra unha desconexión emocional ou unha falta de compromiso emocional causado por múltiples motivos, como pode ser a desaliñamento coa cultura da empresa, a implicación profesional exclusivamente a cambio dun salario etc. Calquera destas modalidades ten importantes repercusións negativas tanto para os empregadores como para os traballadores e mesmo para a economía do país.

Para abordar este desafío é imprescindible coñecer as causas que subxacen nos empregados para ausentarse dos seus postos de traballo. «En España, a taxa de absentismo que identifica o Adecco Institute Group é do 6,7 %, é dicir, que cada empregado falta uns 14 días laborais ao ano, segundo datos do terceiro trimestre de 2022. O 75 % deles é por incapacidade temporal». A incapacidade temporal enfócase desde unha enfermidade leve asociada a arrefriados, gripes, etc. ata problemas de saúde mental produto de falta de motivación, insatisfacción laboral, ambiente laboral tóxico, cargas de traballo excesivas, etc., levando ao traballador a niveis altos de estrés, ansiedade e mesmo ata padecer a Síndrome de Burnout. Segundo datos publicados pola Organización Mundial da Saúde (OMS), os problemas de saúde mental afectan arredor de 615 millóns de persoas, xerando ás empresas elevadas perdas económicas como resultado de falta de persoal, o que pode implicar atrasos en proxectos, diminución da calidade do traballo e perda de oportunidades de negocio e, ademais, un aumento nos custos, xa que, en ocasións, precisan contratar persoal temporal para cubrir as ausencias. Así mesmo, o absentismo crónico pode provocar tensións no equipo de traballo e danar a moral dos empregados que si asisten regularmente.

Para combater o absentismo laboral cada vez máis empresas están a apostar por implantar estratexias para fomentar un ambiente laboral saudable e motivador a través de políticas de Wellbeing ou Benestar Corporativo.

En que consisten estas estratexias de Wellbeing ou Benestar Corporativo?

Consisten nunha atención personalizada e enfocada na saúde dos seus empregados, incluíndo o benestar mental, emocional e social. Ademais, converténdoos en fitos imprescindibles dentro dos plans estratéxicos da empresa. As organizacións con esta filosofía enfócanse no deseño de programas de incentivación, recoñecemento de logros, capacitación e desenvolvemento profesional, promovendo un equilibrio entre o traballo e a vida persoal (flexibilidade horaria). Así mesmo, crean o rol interno Chief Happiness Officer (CHO) ou Líderes de Benestar, que acompañan os empregados para activar a motivación, fomentar o autocoñecemento co fin de que o traballador identifique as súas fortalezas e as súas áreas de melloras, facilitan ferramentas necesarias para xestionar o estrés, así como dinámicas para potenciar os talentos desde a confianza, o respaldo e o recoñecemento.

Demostrouse que as empresas que apostan por implantar unha cultura de Wellbeing Corporativo conseguen consolidar un persoal emocionalmente saudable e, como consecuencia, reducir o absentismo laboral fronte a aumentar a conta de resultados.

«Combater o absentismo laboral implica recoñecer que as persoas son o corazón dunha organización e que o seu benestar e compromiso son fundamentais para o seu éxito».

Verónica Hontecillas
Verónica Hontecillas

Chief Happiness Officer, Coach ACC by ICF & Mentor Coach experta en Intelixencia Emocional e Adolescentes.