A escoita activa: o camiño para unha comunicación efectiva

Compartir

A escoita activa é un dos elementos fundamentais para o desenvolvemento dos membros das nosas organizacións e lograr equipos altamente eficaces. A información que recibimos da nosa contorna é de vital importancia para a toma de decisións, o traballo en equipo e para un liderado adecuado, mais tamén para as nosas relacións persoais máis valiosas.

O noso diálogo interno, extraer conclusións rápidas ou xulgar precipitadamente poden converterse en grandes inimigos para iso. De maneira inicial simple, estes poderían ser algúns dos principais factores que inflúen negativamente na escoita activa.

A escoita activa baséase en comprender o que a outra persoa nos di dunha maneira profunda e en facerlle saber que verdadeiramente a estamos atendendo para lograr a conexión necesaria e unha comunicación de calidade.

Hoxe falaremos de aspectos de como levar a un nivel superior a escoita con dous puntos clave que nos permitirán non só recompilar información valiosa e reducir os conflitos senón facilitar relacións honestas, efectivas e sas.

O estado e a actitude:

«Ás persoas non as trastornan as cousas en si, senón a visión que se fai delas».

EPICETO

Observar sen avaliar. O diálogo interno adoita distraernos. Ben porque estamos inmersos na nosa fervenza de pensamentos rutineiros derivada do alto ritmo cotián ou porque, sen máis, sacamos conclusións precipitadas derivadas da experiencia. Estamos afeitas/os a etiquetar como boas ou malas a maioría das circunstancias. Isto emana dun legado cultural, experiencial e filosófico. E é en parte normal porque simplificar nos axuda a ser eficientes. Comprender que entre os extremos hai unha gran escala de cores permítenos desenvolver a nosa empatía e escoita activa.

Emitir un xuízo, comparar e/ou etiquetar a persoa mentres escoitamos afástanos de comprender verdadeiramente a situación pola que esa persoa transita, independentemente de se estamos de acordo ou non. O ego tampouco é de grande axuda, especialmente nos conflitos, debido a que a súa resposta habitual é situarnos nun rol que nos impide comprender todos os escenarios posibles desprazando a asertividade. Preguntarnos… que necesidade esencial non se está cubrindo en min? é clave para transmutalo e adecualo nestes casos.

Tomar consciencia do noso estado actual de emocións ou sentimentos e identificalos para que a súa intensidade non nos leve ao embargo emocional é clave.

Unha vez tidos en conta estes aspectos, pór a atención no interlocutor será o seguinte paso para poñer en práctica a escoita activa. Adestrar este aspecto é fácil, a condición de que se faga desde a compaixón, é dicir, desde a empatía e disposición activa para a axuda.

A linguaxe non verbal e a mirada

O investigador Albert Mehrabian descompuxo en porcentaxes o impacto dunha mensaxe: un 7 % é verbal, un 38 % é vogal (ton, matices e outras características) e un 55 % é linguaxe xestual e corporal, polo que as palabras toman a importancia xusta.

O contacto visual é moi importante e, aínda que non debe ser permanente, si é certo que aproximadamente o 65 % deste facilita a conexión profunda entre ambos os interlocutores. Ter pouco contacto visual pode ser interpretado como un síntoma de ocultación, desinterese ou desconfianza, polo que o triángulo formado entre ollos e nariz é un bo xeito de ter puntos alternativos de visión e reduce o risco de que poida transformarse nunha mirada intimidatoria ou incómoda.

Unha apertura postural, con brazos e pernas descruzados, tamén transmitirá ao interlocutor a nosa dispoñibilidade a escoitar e axudará a xerar confianza.

Parece obvio, mais facémolo demasiado pouco, apoiarnos en xestos como asentir coa cabeza ou frases como «entendo» ou «continúa» farán entender de xeito indirecto ao noso interlocutor o noso interese e comprensión.

A escoita activa asume un conxunto de aspectos de autoconsciencia e técnicos que nos afasta da mecanicidade e nos achega como humanidade. Incluíndo estes aspectos no noso día a día e poñendo atención desde a mente de principiante lograremos mellorar, sen dúbida, en moitos aspectos da nosa vida.

«Sexamos o cambio que queremos ver no mundo».

Mahatma Gandhi

Picture of Diego Rodríguez Justo
Diego Rodríguez Justo

Consultor Estratéxico Corporativo. Coach ICC, Mentor e Formador