Claves para mellorar a employee experience dentro da nosa organización

Compartir

Neste artigo detallaremos que entendemos por employee experience, pero tamén que beneficios pode reportar á nosa empresa e consellos de como incorporala na nosa filosofía de traballo.

¿Qué é a employee experience?

A employee experience (experiencia do empregado, en español) refírese a todas as experiencias e relacións que unha persoa ten no seu lugar de traballo durante todo o seu ciclo laboral, desde o seu onboarding ata a súa saída. Inclúe todos os aspectos da vida laboral, desde o ambiente físico e a cultura da empresa ata as políticas e prácticas do equipo de Persoas, a calidade da comunicación e o estilo de liderado.

Beneficios de potenciar a employee experience na túa empresa

Contar con persoas aliñadas e conectadas coa empresa pode supoñer unha serie de beneficios, entre eles:

 • Maior compromiso e motivación dos empregados: Un ambiente laboral agradable, unha cultura positiva e o recoñecemento aos empregados poden aumentar o seu compromiso e motivación, o que se traduce nun maior rendemento e produtividade. De feito, segundo un estudo realizado por Gallup, os equipos con maior compromiso e motivación son un 21% máis produtivos.
 • Mellor calidade de traballo: Os empregados que teñen unha boa experiencia no traballo están máis comprometidos coas súas tarefas e máis satisfeitos co seu traballo, o que á súa vez se traduce nunha mellor calidade de traballo.
 • Atracción e retención de talento: As empresas que ofrecen unha experiencia positiva aos seus empregados adoitan ter unha mellor reputación como empregador e atraen a mellores candidatos. Ademais, os equipos actuais son máis propensos a quedar na empresa se están satisfeitos coa súa experiencia laboral.
 • Mellora da reputación de marca: Unha boa experiencia dos empregados pode mellorar a imaxe e a reputación da empresa como empregador, o que á súa vez pode atraer a máis talentos.

Consellos para mellorar a employee experience na túa empresa

É importante sinalar que a employee experience non se constrúe rapidamente, senón que debe atoparse en todos os aspectos da cultura empresarial da nosa organización. Esta concepción debe impregnar todos os aspectos do funcionamento da nosa empresa e ser unha parte esencial dos seus valores. Así pois, debemos entender que a employee experience é un concepto complexo e debe traballarse desde distintas canles.

Aínda así, a continuación falamos dalgunhas claves para mellorar a employee experience na túa empresa:

 • Un proceso de selección ben coidado: O primeiro contacto coa nosa empresa é unha oportunidade de presentación, polo que debemos coidar tamén aos nosos candidatos.
 • Cultura de escoita activa e constante: A primeira etapa para mellorar a experiencia dos teus equipos é escoitar as súas necesidades e desexos. Pódese facer isto a través de enquisas, reunións individuais ou grupos de discusión. Isto pode axudar a identificar os aspectos da experiencia laboral que se deben mellorar.
 • Valores empresariais: É importante definir ben o propósito da compañía, así como os valores de marca. Unha cultura asentada nuns valores compartidos por todas as persoas do equipo tamén é fundamental.
 • Crecemento e desenvolvemento profesional: Os empregados queren sentir que están a crecer e mellorando nas súas carreiras. Ofrecer oportunidades de desenvolvemento e capacitación pode mellorar a experiencia do empregado e aumentar o seu compromiso e lealdade á empresa.
 • Felicidade e benestar no traballo: O ambiente de traballo pode ter un impacto significativo na experiencia do empregado. Proporcionar un ambiente de traballo agradable, feliz e cómodo pode mellorar a satisfacción e o benestar de toda a empresa.
 • Ofrecer flexibilidade e autonomía: As políticas de flexibilidade laboral, como horarios flexibles, traballo remoto ou días libres, poden mellorar a experiencia do teu equipo e aumentar a súa satisfacción e compromiso.
 • Retreats e actividades de equipo: Favorecen a conexión, tanto persoal como profesional, entre todos os membros e son espazos ideais para conectar e estreitar lazos.

 

En resumo, fomentar a employee experience nunha empresa require escoitar aos empregados, crear unha cultura positiva, ofrecer oportunidades de desenvolvemento, proporcionar un ambiente de traballo agradable, ofrecer flexibilidade e brindar recoñecemento e recompensas.

Picture of David Tomás
David Tomás

Cofundador e CEO de Cyberclick, business angel e mentor de startups.