Como inflúe a túa xestión emocional no traballo? Os equipos emocionalmente intelixentes

Compartir

Como inflúe a nosa propia xestión emocional no traballo?

De múltiples formas, entre as cales están:

  1. a) o compromiso profesional (engagement) que contribúe a dar un sentido ao traballo que realizamos e a fluír no traballo. Cando isto sucede, case se podería dicir que deixamos de traballar para pasar a gozar;
  2. b) contribuír a crear climas emocionais na organización proclives á mellora da convivencia e o benestar;
  3. c) diminuír as baixas por motivos psicosociais (ansiedade, #estrés, depresión, burnout);
  4. d) previr problemas e conflitos, xa que moitos deles teñen un substrato emocional importante;
  5. e) diminuír a rotación profesional, xa que a maior parte das persoas que abandonan unha organización o fan por motivos emocionais, principalmente relacionados coas malas relacións que manteñen cos seus xefes e supervisores.

En resumo, a xestión emocional no traballo mellora a satisfacción profesional, o rendemento e o benestar.

Tendo en conta que os equipos de traballo están conformados por un sumatorio de individuos, por onde tería que comezar unha persoa para facerse cargo e responsable da súa propia xestión emocional? Cales serían eses primeiros pasos para seguir?

«Sé ti o cambio que queres ver no mundo» é unha coñecida frase que se atribúe a Gandhi e que resume a resposta que quero expresar. Debemos comezar por nós mesmos porque só cada un pode xestionar as súas propias emocións, da mesma forma que ninguén pode durmir ou comer por outra persoa. Cada un ten a súa propia chave para abrir a súa intimidade e xestión emocional. Esta porta non se pode abrir coa chave doutra persoa. Nos primeiros pasos están actividades de introspección, interioridade, meditación, mindfulness, toma de consciencia das propias crenzas, actitudes e valores; coñecer as propias emocións para regulalas de forma apropiada; tomar a decisión de adoptar actitudes positivas, a pesar de todo; aprender a fluír no traballo; adoptar formas de vida saudables; adestrarse emocionalmente (ximnasia emocional) etc.

Que trazos caracterizan un equipo emocionalmente intelixente?

A intelixencia emocional non é só unha característica das persoas, senón que tamén os equipos poden comportarse ou non con intelixencia emocional. Actualmente estanse formando equipos de alto rendemento con intelixencia emocional e para iso aplícase a ximnasia emocional. Aspectos relevantes son o traballo en equipo, a escoita empática, o respecto, as fortalezas e virtudes humanas que investigou a psicoloxía positiva, remind (relaxación, respiración, meditación, mindfulness), a confianza mutua, a dinámica dos grupos de discusión, dinámicas de grupo, role playing, dramatización, simulación etc.

Cal sería o primeiro paso que tería que dar unha organización para facilitar a creación dun equipo de traballo emocionalmente intelixente? Por onde tería que comezar o cambio para que esa transformación sexa factible?

A formación en competencias emocionais, que inclúe a toma de consciencia das propias emocións; a regulación das propias emocións e das emocións das demais persoas, contribuíndo a crear climas emocionais favorables ao rendemento e o benestar; desenvolver unha autoestima saudábel con autoconfianza; activar a automotivación para a autorrealización; desenvolver habilidades socioemocionais para manter boas relacións co equipo; xestión positiva de conflitos; xestión emocional ante os conflitos; fluír no traballo; toma de decisións responsable e non impulsiva; facer consciente o benestar compartido, etc.

Sabemos que desde a RIEEB (Rede Internacional de Educación Emocional e Benestar) apoiades o desenvolvemento da educación emocional a través da investigación, a formación e a difusión entre o profesorado, as familias, as organizacións e a sociedade en xeral. Podes contarnos con detalle os recursos que ofrecedes para acompañar este proceso nunha organización?

A RIEEB proponse contribuír a sensibilizar sobre a importancia das emocións na vida e a formar en competencias emocionais. Para iso, creou a Revista Internacional de Educación Emocional e Benestar; as persoas interesadas pódena descargar en https://rieeb.ibero.mx/index.php/rieeb/issue/arquive.

As persoas interesadas pódense subscribir gratuitamente a esta revista enviando unha mensaxe a: colabora@rieeb.com.

Convídase as persoas interesadas nestes temas para visitar a web (rieeb.com) onde hai unha xanela de «recursos» con abundante información e outras xanelas con información de interese, incluíndo cursos, congresos e actividades varias. Convidamos as persoas sensibilizadas a asociarse á rieeb.com. A súa achega contribúe a sensibilizar e formar a outras persoas sobre temas emocionais. Todo isto é unha forma de contribuír a mellorar a convivencia, o rendemento e o benestar.

Moitas grazas.

Rafael Bisquerra
Rafael Bisquerra

Experto internacional en
Intelixencia Emocional e Educación Emocional.
Fundador da Rede Internacional de
Educación Emocional e Benestar.