O salario emocional: As persoas traballadoras xa non só buscan diñeiro

Compartir

Desde o inicio da actividade empresarial de Quobis en 2006, decatámonos de que era necesario crear condicións laborais atractivas para atraer talento tecnolóxico. Competimos con grandes corporacións, con altos ingresos, situadas en lugares atractivos, mentres acababamos de nacer, non tiñamos financiamento externo e estabamos situados nun lugar non moi atractivo do Polígono da Granxa do Porriño.

Como chamar a atención dos mellores profesionais? O primeiro paso é ter un proxecto coherente e unha mensaxe seria. Loxicamente, a motivación sobra nese período de mocidade, mais iso non é suficiente para transmitir e contaxiar potenciais novos traballadores. Contar con plans atractivos desde o punto de vista tecnolóxico foi un deses baluartes: a motivación por traballar coas novas tecnoloxías, por estar á vangarda nun nicho tecnolóxico e por poder desempeñar un papel dentro dun ecosistema de empresas internacionais contribuíu a captar o interese de mozos traballadores que buscaban escapar das consultorías tecnolóxicas convencionais.

Iso era o primeiro que podiamos ofrecer paralelamente ás condicións salariais do mercado, e abriu as portas ao concepto de salario emocional: aquelas características que melloran a relación traballador-empresa e que non se miden en euros nunha nómina.

Quobis traballa no ámbito das comunicacións en tempo real, que son ferramentas que creamos, e que permiten a comunicación en escenarios de mobilidade. Isto, que agora se estendeu tras a pandemia da Covid, foi bastante innovador dez anos antes. Estas ferramentas abríronnos as portas ao teletraballo e decidimos probalo nós mesmos. O teletraballo non era moi habitual porque, ante a pseudo-ameaza dunha pandemia chamada Gripe A no ano 2010, que ocupou os titulares na prensa, mesmo a TVG abriu o telexornal desde a nosa oficina para explicar como se podía evitar o contacto humano co teletraballo.

Se pasamos á actualidade, en que se diferencian agora as condicións laborais tras a consolidación de factores como o teletraballo, a conciliación, etc. en boa parte das empresas de servizos? En Quobis tentamos manternos por diante doutras empresas do noso sector, en primeiro lugar cunhas condicións salariais dignas (non hai un salario emocional posible sen un salario real xusto) e achegando toda a flexibilidade laboral que permiten a nosa actividade e mercado.

Que queda máis aló para mellorar as condicións de traballo? Penso que é relevante que os traballadores se sintan valorados e útiles na súa actividade, traballando en proxectos atractivos, con proxección e que poidan formar parte dunha carreira profesional que poidan construír. Tamén parece relevante o vínculo colectivo, preservando loxicamente a independencia do individuo. A excesiva comercialización do traballo, a falta de contacto cos compañeiros cando se traballa desde a casa, etc. ás veces xera un comportamento non empático co resto dos compañeiros. Traballar para verse como parte dun grupo fomenta unha maior lealdade e satisfacción individual.

Por último, traballamos en actividades e proxectos entre departamentos, para evitar silos dentro da empresa, con aquelas persoas coas que coincidimos en menos ocasións no traballo diario. Así, proxecto empresarial, plan de carreira, respecto laboral e flexibilidade son os eixos que complementan, no caso de Quobis, o salario real para crear unha experiencia máis atractiva.

Picture of Iago Soto
Iago Soto

Co-fundador e director de negocio de QUOBIS.