Seniority: que é e como sacarlle partido nas organizacións

Compartir

Vexamos que é o seniority e como pode beneficiar as organizacións.

Hai un termo anglosaxón que se atopa en auxe neste momento na contorna laboral que a RAE o define como “Superior en categoría e experiencia a quen desempeña a mesma profesión ou cargo”. Falamos do seniority. Noutras palabras, fai referencia a aquelas persoas que teñen moita experiencia e que se atopan altamente cualificadas na súa profesión. Pódese dicir que cada organización ten a súa propia idea do que é un seniority. Algunhas empresas teñen unhas escalas predeterminadas en función de diferentes características e outras, en cambio, prefiren avaliar cada caso en particular. Con todo, as características máis comúns á hora de determinar o nivel de seniority adoitan ser os anos de experiencia nunha área ou posto, as habilidades técnicas e tarefas que é capaz de levar a cabo a persoa, a autonomía e capacidade de autoxestión, a capacidade de xestión e liderado, entre outras.

Que é o seniority?

Está claro que, dentro da xerarquía organizacional, os anos de experiencia dunha persoa marcan a diferenza en moitos aspectos, e esta é a principal razón pola cal son tan buscados polas empresas. Un claro exemplo é que un individuo que acaba de saír ao mundo laboral require supervisión, o que implica un investimento de tempo e diñeiro elevado. Un profesional con seniority ten a capacidade de resolver máis problemas en menos tempo e non supon tal gasto para a organización.

No artigo de hoxe, falaremos en profundidade sobre o seniority e, sobre todo, centrarémonos en como poden sacarlle partido as organizacións ao feito de ter persoas con esta habilidade dentro do seu cadro de persoal. Se non coñecías o termo, queda para descubrir que significa e as súas vantaxes para unha empresa.

Enténdense por soft skills ou habilidades brandas aquelas calidades persoais que se requiren para ter éxito no traballo. Nesta categoría encaixa perfectamente o seniority. Supón unha madurez profesional que permite ter as competencias adecuadas para saber actuar baixo presión, dar solucións de forma rápida e eficaz, ser un bo líder e saber influenciar os demais, demostrar ter coñecemento sobre o que fai e, en xeral, ter o criterio necesario para tomar decisións e así achegar no desenvolvemento e crecemento da organización.

Como se adquire?

Como se desenvolve o seniority é unha pregunta frecuente. Segundo os expertos, ten moito que ver coa educación recibida na casa, os valores, actitudes, e pensamentos que se adquiriron desde a infancia e, por outra banda, as experiencias tamén xogan un papel importante. Todos os acertos, erros e aprendizaxes que a persoa tivera durante a súa vida laboral suman de forma significativa para adquirir o nivel de seniority.

No artigo de hoxe, falaremos en profundidade sobre o seniority e, sobre todo, centrarémonos en como poden sacarlle partido as organizacións ao feito de ter persoas con esta habilidade dentro do seu cadro de persoal. Se non coñecías o termo, queda para descubrir que significa e as súas vantaxes para unha empresa.

Enténdense por soft skills ou habilidades brandas aquelas calidades persoais que se requiren para ter éxito no traballo. Nesta categoría encaixa perfectamente o seniority. Supón unha madurez profesional que permite ter as competencias adecuadas para saber actuar baixo presión, dar solucións de forma rápida e eficaz, ser un bo líder e saber influenciar os demais, demostrar ter coñecemento sobre o que fai e, en xeral, ter o criterio necesario para tomar decisións e así achegar no desenvolvemento e crecemento da organización.

Cales son os niveis?

Hai 4 niveis de seniority establecidos que clasifican os traballadores en función da súa experiencia:

  1. Trainee: Todas as persoas que se atopen estudando ou finalizando os seus estudos e aínda non contan con experiencia profesional. É un nivel que, ao principio, precisa supervisión e seguimento por parte doutro profesional da empresa.
  2. Junior: Aquí entran todos os individuos con menos de 2 anos de experiencia na vida laboral.
  3. Semi-sénior: As persoas que contan con entre 2 e 6 anos de experiencia laboral encaixan neste rango. Son autosuficientes e conseguiron un bo manexo do seu traballo.
  4. Sénior: Más de 6 anos de experiencia e por tanto, é capaz de tomar decisións rápidas e eficaces sen necesidade de supervisión ou seguimento.
Mitos sobre os sénior no ámbito laboral

Existen certas ideas preconcibidas que son erróneas e parécenos importante resaltar. A continuación, indicamos algunhas delas:

  • Os sénior non saben manexar as novas tecnoloxías. Moitas persoas que levan traballando anos nas organizacións aprenderon a manexarse de forma adecuada cos aparellos electrónicos. É máis, son capaces de sacarlle proveito ás pantallas sen deixar de lado o bo que teñen os cadernos e o bolígrafo á vella usanza.
  • Os sénior están queimados e xa non o dan todo pola empresa. Como todo o mundo, se a contorna é motivadora, motivámonos e queremos facer o noso traballo do mellor xeito. O mesmo ocorre cos sénior. Se o relacional, ambiental e económico é excitante, son igual de capaces de ilusionarse co fin de conseguir un obxectivo.
  • Os sénior son máis caros para a empresa. Como comentamos anteriormente, son persoas con habilidades resolutivas moito máis eficaces e polo tanto, moitas veces é moito máis económico contar cun sénior.
  • Os sénior son todas persoas maiores. Aínda que é certo que está moi ligado á experiencia, esta non o é todo. De feito, ter unha personalidade madura, cun pensamento crítico e resolutivo é unha gran parte do seniority e por suposto, non ten nada que ver coa idade da persoa.
Como sacarlles partido nas organizacións

Contar con talento sénior no persoal é altamente beneficioso para as organizacións e analizaremos que vantaxes teñen e como as empresas poden sacarlle o maior proveito a este colectivo de persoas.

En primeiro lugar, queda claro que a experiencia é un dos puntos máis fortes para sacarlles partido ás persoas sénior. O amplo coñecemento do seu traballo e do mundo laboral fai que sexan máis resolutivos, estean máis informados e simplemente traballen de forma máis fluída e eficaz. Así mesmo, a comunicación é imprescindible dentro dunha empresa, e os seniority son capaces de explicar as súas ideas de forma clara e concisa para interactuar cos clientes ou cos seus superiores de forma adecuada.

Grazas á súa experiencia, estes individuos teñen unha gran habilidade para adaptarse aos cambios e ás novas circunstancias. Por exemplo, os expertos afirman que, na pandemia por COVID-19, foi posíbel observar o rápido e facilmente que este colectivo se adaptou ao teletraballo e ao novo ritmo laboral. Ademais, o talento sénior asume de forma óptima o liderado de equipos, unha calidade moi demandada nas empresas. Posúen unha gran capacidade para o traballo en equipo e son capaces de analizar problemas e atopar solucións eficaces utilizando o pensamento crítico.

O mundo laboral sempre busca o equilibrio perfecto entre talento e experiencia. Parece que sexa a mestura máxica que resolve todos os conflitos. A diversidade interxeracional é clave para combinar experiencias, fortalezas, debilidades e sensibilidades para sacar o mellor de cada empregado e, así, mellorar a calidade de vida dentro da organización.

Picture of Tomás Santa Cecilia
Tomás Santa Cecilia

Director en CECOPS (Centro de Consultoría Psicolóxica en Madrid).