SON AS COOPERATIVAS AS EMPRESAS DO FUTURO?
Compartir

cooperativismo é un modelo de negocio en auxe, xa que reúne varias características que hoxe en día son benvidas socialmente: colocan á persoa no centro, supoñen unha alianza económica entre partes, que neste momento de inestabilidade, ofrece unha oportunidade compartida de emprendemento e converxe cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS).


O seu fundamento fíxase sobre a responsabilidade social coa finalidade de correxir as desigualdades xurdidas do modelo nado na revolución industrial, dispoñen dunha capacidade de adaptación en tempos de dificultade, xa que poñen o capital ao servizo das persoas, e non ao revés, convertendo o benestar no seu eixo de rotación e ofrecendo unha contorna laboral libre, creativo e estable, axustado aos novos negocios.

A igualdade, a preocupación pola contorna, a distribución xusta da riqueza, entre outros, son os valores que impulsan esta fórmula empresarial interdisciplinar, ofrecendo confianza á persoa usuaria, xa que está arraigada ao territorio que ocupa e coñece á perfección a problemática da contorna, estando presente no día a día da sociedade e en todas as súas áreas de desenvolvemento.

QUE É:

ESPAZO COOP é a Unión de Cooperativas Galegas. Unha entidade multisectorial de carácter empresarial, configurada como asociación sen ánimo de lucro, de ámbito galego, integrada por cooperativas de distintas clases. Inspirada nos principios cooperativos e os seus valores, ten como obxectivo: agrupar, representar, impulsar e fomentar a intercooperación e tamén defender os intereses das persoas que constitúen as cooperativas socias, divulgando, fomentando e consolidando o @cooperativismo como ferramenta de desenvolvemento socioeconómico, no marco da economía social e solidaria.

QUE É:

CARQUEIXA é unha cooperativa formada por 200 gandeiros/as. O seu compromiso é coa calidade e por iso toda a carne que sae da súa cooperativa é de Tenreira Galega Suprema, cuxo alimento principal é o leite que maman, dispoñendo por tanto dunha alimentación natural e unha crianza libre móntesnos dos Ancares (transhumancia). Cun firme compromiso co rural e co proxecto vital das persoas que queren vivir nel, asíntanse en territorios que perderon, en 15 anos, ao redor do 65% da poboación. Escapan de modelos intensivos, para crear a simbiose perfecta vaca-@becerro, e desenvolver unha crianza tradicional, a través de técnicas e habilidades transmitidas de xeración en xeración.

QUE É:

AVENTEIRA é unha cooperativa de educación e lecer na procura, ante todo, do ben social e a transformación do mundo nun lugar mellor. É unha entidade sen ánimo de lucro con transfondo educativo, como parte fundamental da súa actividade, a través da cal transmiten de forma implícita ou explícita, os seus valores. Conformada por seis persoas coordinadoras de tempo libre a que se suma en 2022 unha persoa máis.

Aventeira comezou como cooperativa xuvenil, buscando un xeito de volver a traballar en Galicia a través desta alternativa de organización empresarial e de autoemprego, Desenvolven actividades moi diversas como: asociacionismo, xestión e redacción de proxectos, coordinación de equipos de persoas, dinamización, gamificación, mediación, igualdade de xénero, organización de campamentos, excursións e actividades de todo tipo.