DÉFICIT DE TALENTO:
Compartir
É o momento de reflexionar sobre a situación actual en canto déficit de talento no tecido organizacional galego. Analizando as posibles causas, así como o seu impacto nas organizacións. Desde a experiencia de Nortempo, Jealsa e GKN Automotive, debatiremos cuestións como: abordar as solucións ou posibles situacións que freen esta situación, como fomentar a retención do talento dentro das empresas, proxección de futuro…”