EMPRENDEMENTO FEMININO:
Compartir
As mulleres emprendedoras lograron avances significativos nos últimos anos, rompendo estereotipos e abríndose camiño en diferentes sectores. Con todo, aínda existen obstáculos que dificultan o seu éxito e desenvolvemento pleno no mundo empresarial. Neste encontro, teremos a oportunidade de escoitar a tres inspiradoras mulleres emprendedoras que compartirán os seus casos particulares e experiencias no mundo do emprendemento. A través das súas historias farannos reflexionar sobre os desafíos aos que se enfrontaron e como lograron superalos, desafiando as barreiras de xénero e abrindo novos camiños para si mesmas e para outras mulleres emprendedoras.Porque.. son as dificultades e desafíos un produto de xénero?